Váš nákupní košík: 0,00 0
Menu

Klub NUTREND.sk

Dátum:23.5.2015

Využite jedinečnú ponuku klubových zliav, bonusov od našich obchodných partnerov a získajte zdarma vstupenky na športové alebo kultúrne podujatia. Veľmi si ceníme Vašu vernosť, a preto pre Vás Klub NUTREND.sk pripravuje celú radu výhod, akčných balíčkov a benefitov. Členstvo je bezplatné, dobrovoľné a mimoriadne výhodné. Nakupujte za výhodnejšie ceny a za každý svoj nákup získajte body, ktoré premeníte na peniaze (1bod = 1€), za ktoré si potom budete môcť zvoliť Váš obľúbený produkt alebo športový doplnok.


Čo je Klub NUTREND.sk?

 • Klub NUTREND.sk je vernostný program pre všetkých konečných zákazníkov, ktorí nakupujú v e-shope NUTREND.sk.
 • Za nákupy na stránkach NUTREND.sk získavajú členovia body v hodnote 5% z ceny objednávky, ktoré potom môžu vymieňať za ďalšie produkty NUTREND a to v e-shope NUTREND.sk.
 • Registrovaní členovia klubu nakupujú na e-shope NUTREND.sk so zľavou 5% (Klubová Cena).

Ako sa stanem členom Klubu NUTREND?

 • Členom Klubu NUTREND.sk sa stáva každý, kto sa zaregistruje na webových stránkach NUTREND.sk a zaškrtne pri registrácii príslušné políčko: Klub NUTREND - prihlásiť do vernostného systému.
 • Už zaregistrovaní zákazníci sa môžu do klubu prihlásiť editáciou svojho profilu (editáciou kontaktných údajov).
 • Pri registrácii získa každý člen Klubu NUTREND.sk prihlasovacie meno a heslo, ktoré si zvolí, a tieto údaje bude používať pre prihlásenie sa do Klubu NUTREND.sk.
 • Registráciou každý člen Klubu NUTREND.sk potvrdzuje, že súhlasí s týmito Pravidlami Klubu NUTREND.sk.
 • Členstvo v Klube NUTREND.sk nie je prenosné na inú osobu.
 • Každý záujemca o členstvo v Klube NUTREND.sk sa môže zaregistrovať len raz, duplicitná registrácia bude odmietnutá.
 • Každý člen Klubu NUTREND.sk bude pravidelne informovaný o akčných ponukách, novinkách, súťažiach a iných akciách klubu na emailovú adresu, ktorú uvedie pri registrácii.

Kto sa môže stať členom KLUBU NUTREND.sk?

 • Členom klubu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.
 • Členom klubu sa nemôže stať žiadna právnická osoba, združenie, asociácia ani iná skupina. Klub NUTREND.sk nie je určený pre obchodných partnerov spoločnosti WIN, s.r.o. 

Pravidlá zbierania a čerpania bodov.

 • Právo na zbieranie bodov má len člen Klubu NUTREND.sk, ktorý nakupuje za maloobchodné - Klubové ceny.
 • Členom klubu budú body pripisované vo výške 5% z celkovej uhradenej ceny produktov vr. DPH.
 • Body vzniknú nákupom na e-shope NUTREND.sk.
 • 1 bod = 1€.
 • Nákupy pred členstvom v klube do bodového systému nie sú zahrnuté.
 • Body majú platnosť maximálne 12 mesiacov od dátumu vystavenia účtovného dokladu, kedy boli zhotovené.
 • Informáciu o stave bodového konta zákazník môže zistiť na e-shope v osobnom profile.
 • Body budú zákazníkovi na jeho konto pripísané až po odobratí a zaplatení objednaného tovaru. Rozhodujúce je pripísanie platieb na účet spoločnosti WIN, sro, nie platba dopravcovi.
 • Body nemožno premeniť za peniaze.

Prehľad o počte bodov.

 • Prehľad počtu bodov, ktoré členovia Klubu NUTREND.sk nazbierali, sú k nahliadnutiu po prihlásení sa do e-shopu NUTREND.sk, a to v užívateľskom profile pod nadpisom: Bonusový program alebo na vyžiadanie e-mailom.

Zánik členstva.

 • Ak zákazník závažným spôsobom poruší Pravidlá Klubu NUTREND.sk, môže mu byť členstvo v klube zrušené.
 • Členstvo v Klube NUTREND.sk môže byť zrušené aj osobám, ktoré o sebe uvedú nepravdivé informácie.
 • Členstvo v Klube NUTREND.sk zaniká odhlásením v užívateľskom profile - editácia kontaktných údajov alebo telefonicky na čísle 043 4303014.

  Upozornenie: ak zákazník zruší členstvo v Klube NUTREND.sk bezprostredne po odoslaní objednávky v e-shope, nespárujú sa informácie a zľava 5% nebude správne vypočítaná pri fakturácii zákazky.

Ochrana osobných údajov

 • Členovia Klubu NUTREND.sk registráciou potvrdzujú, že súhlasia s použitím osobných údajov a so zasielaním e-mailov a ďalších oznámení (maximálne 2x mesačne) na e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú pri registrácii uvedú.
 • Spoločnosť WIN s.r.o. považuje osobné údaje získané v Klube NUTREND.sk za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle Zákona č. 84/2014 zb. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nebudú bez súhlasu člena Klubu NUTREND.sk poskytnuté tretej osobe.

Spoločnosť WIN s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Klubu NUTREND.sk. Dátum aktualizácie bude vždy uvedený na konci dokumentu. Aktuálny dokument je k nahliadnutiu na internetovej stránke spoločnosti WIN s.r.o.

25.5. 2015

Diskusia