Váš nákupní košík: 0,00 0
Menu

Klub NUTREND.sk

Dátum:23.5.2015

Využite jedinečnú ponuku klubových zliav, bonusov od našich obchodných partnerov a získajte zdarma vstupenky na športové alebo kultúrne podujatia. Veľmi si ceníme Vašu vernosť, a preto pre Vás Klub NUTREND.sk pripravuje celú radu výhod, akčných balíčkov a benefitov. Členstvo je bezplatné, dobrovoľné a mimoriadne výhodné. Nakupujte za výhodnejšie ceny a za každý svoj nákup získajte body, ktoré premeníte na peniaze (1bod = 1€), za ktoré si potom budete môcť zvoliť Váš obľúbený produkt alebo športový doplnok.


Čo je Klub NUTREND.sk?

 • Klub NUTREND.sk je vernostný program pre všetkých konečných zákazníkov, ktorí nakupujú v e-shope NUTREND.sk.
 • Za nákupy na stránkach NUTREND.sk získavajú členovia body v hodnote 5% z ceny objednávky, ktoré potom môžu vymieňať za ďalšie produkty NUTREND a to v e-shope NUTREND.sk.
 • Registrovaní členovia klubu nakupujú na e-shope NUTREND.sk so zľavou 5% (Klubová Cena).

Ako sa stanem členom Klubu NUTREND?

 • Členom Klubu NUTREND.sk sa stáva každý, kto sa zaregistruje na webových stránkach NUTREND.sk a zaškrtne pri registrácii príslušné políčko: Klub NUTREND - prihlásiť do vernostného systému.
 • Už zaregistrovaní zákazníci sa môžu do klubu prihlásiť editáciou svojho profilu (editáciou kontaktných údajov).
 • Pri registrácii získa každý člen Klubu NUTREND.sk prihlasovacie meno a heslo, ktoré si zvolí, a tieto údaje bude používať pre prihlásenie sa do Klubu NUTREND.sk.
 • Registráciou každý člen Klubu NUTREND.sk potvrdzuje, že súhlasí s týmito Pravidlami Klubu NUTREND.sk.
 • Členstvo v Klube NUTREND.sk nie je prenosné na inú osobu.
 • Každý záujemca o členstvo v Klube NUTREND.sk sa môže zaregistrovať len raz, duplicitná registrácia bude odmietnutá.
 • Každý člen Klubu NUTREND.sk bude pravidelne informovaný o akčných ponukách, novinkách, súťažiach a iných akciách klubu na emailovú adresu, ktorú uvedie pri registrácii.

Kto sa môže stať členom KLUBU NUTREND.sk?

 • Členom klubu sa môže stať akákoľvek fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky.
 • Členom klubu sa nemôže stať žiadna právnická osoba, združenie, asociácia ani iná skupina. Klub NUTREND.sk nie je určený pre obchodných partnerov spoločnosti WIN, s.r.o. 

Pravidlá zbierania a čerpania bodov.

 • Právo na zbieranie bodov má len člen Klubu NUTREND.sk, ktorý nakupuje za maloobchodné - Klubové ceny.
 • Členom klubu budú body pripisované vo výške 5% z celkovej uhradenej ceny produktov vr. DPH.
 • Body vzniknú nákupom na e-shope NUTREND.sk.
 • 1 bod = 1€.
 • Nákupy pred členstvom v klube do bodového systému nie sú zahrnuté.
 • Body majú platnosť maximálne 12 mesiacov od dátumu vystavenia účtovného dokladu, kedy boli zhotovené.
 • Informáciu o stave bodového konta zákazník môže zistiť na e-shope v osobnom profile.
 • Body budú zákazníkovi na jeho konto pripísané až po odobratí a zaplatení objednaného tovaru. Rozhodujúce je pripísanie platieb na účet spoločnosti WIN, sro, nie platba dopravcovi.
 • Body nemožno premeniť za peniaze.

Prehľad o počte bodov.

 • Prehľad počtu bodov, ktoré členovia Klubu NUTREND.sk nazbierali, sú k nahliadnutiu po prihlásení sa do e-shopu NUTREND.sk, a to v užívateľskom profile pod nadpisom: Bonusový program alebo na vyžiadanie e-mailom.

Zánik členstva.

 • Ak zákazník závažným spôsobom poruší Pravidlá Klubu NUTREND.sk, môže mu byť členstvo v klube zrušené.
 • Členstvo v Klube NUTREND.sk môže byť zrušené aj osobám, ktoré o sebe uvedú nepravdivé informácie.
 • Členstvo v Klube NUTREND.sk zaniká odhlásením v užívateľskom profile - editácia kontaktných údajov alebo telefonicky na čísle 043 4303014.

  Upozornenie: ak zákazník zruší členstvo v Klube NUTREND.sk bezprostredne po odoslaní objednávky v e-shope, nespárujú sa informácie a zľava 5% nebude správne vypočítaná pri fakturácii zákazky.

Ochrana osobných údajov

 • Členovia Klubu NUTREND.sk registráciou potvrdzujú, že súhlasia s použitím osobných údajov a so zasielaním e-mailov a ďalších oznámení (maximálne 2x mesačne) na e-mailovú alebo poštovú adresu, ktorú pri registrácii uvedú.
 • Spoločnosť WIN s.r.o. považuje osobné údaje získané v Klube NUTREND.sk za vysoko dôverné a použije ich iba pre vlastnú potrebu v zmysle Zákona č. 84/2014 zb. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje nebudú bez súhlasu člena Klubu NUTREND.sk poskytnuté tretej osobe.
 
Vernostný program KLUB NUTREND pre kamenné predajne
 • Vernostný program Klub NUTREND je program pre všetkých konečných zákazníkov, ktorí nakupujú v našej kamennej predajni NUTREND v OC GALÉRIA v MARTINE.
 • Za nákupy v kamennej predajni získavajú členovia body v hodnote 5% z ceny objednávky, ktoré potom môžu vymieňať za ďalšie produkty NUTREND a to v kamennej predajni NUTREND v OC GALÉRIA v MARTINE
 • Registrovaní členovia Vernostného programu KLUB NUTREND nakupujú v predajni NUTREND so zľavou 5% (Klubová Cena).
 • Viac o podmienkach a pravidlách Vernostného programu KLUB NUTREND sa dozviete v dokumentoch na stiahnutie tu:
 
 
 
 
 
 
Spoločnosť WIN s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu Pravidiel Klubu NUTREND.sk. Dátum aktualizácie bude vždy uvedený na konci dokumentu. Aktuálny dokument je k nahliadnutiu na internetovej stránke spoločnosti WIN s.r.o.
1.9. 2019

Diskusia